W związku ze zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej związanym z długotrwałą suszą i wysokimi temperaturami, Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Modliborzyce o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Zaleca się używanie wody jedynie do celów socjalno-bytowych i wstrzymanie się z podlewaniem upraw, myciem samochodów oraz napełnianiem basenów.