Jeszcze przez kilka dni Gmina Modliborzyce przyjmuje oferty firm, które chcą odbudować kolejny odcinek drogi w Wierzchowiskach Pierwszych.

Wszystkie prace mają być wykonane w ciągu trzech miesięcy, a większość kosztów samorząd pokryje ze środków budżetu państwa. Chodzi o utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu na odcinku o długości około 700 metrów drogi gminnej. Będzie to kolejny fragment trasy, którą gmina wykonała w ubiegłym roku. Ostateczny koszt robót będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu, ale już wiadomo, że 80 procent będzie pochodzić ze środków rządowych, a resztę we własnym zakresie zapewni gmina. Oferty firm, które chcą zrealizować tę inwestycję, są przyjmowane do 6 sierpnia, a termin jej zakończenia został wyznaczony na 30 października. Szczegółowe warunki udziału w przetargu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.