Gmina Modliborzyce może otrzymać z Unii Europejskiej kolejne środki na realizację inicjatyw gospodarczych, społecznych i publicznych.
O tym na co je wydać chce rozmawiać z lokalnymi liderami i z mieszkańcami.W czwartek 6 sierpnia w urzędzie miejskim odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie "Strategii rozwoju Gminy Modliborzyce na lata 2015 - 2020" i "Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 - 2023".

 

Strategia rozwoju to jeden z najważniejszych dokumentów, który pozwoli, m.in. na składanie wniosków o dotacje i to właśnie jej zapisy będą głównym tematem konsultacji. Organizatorzy spotkania zapraszają do udziału w nim przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, radnych, sołtysów, lokalnych liderów, a także mieszkańców zainteresowanych tą problematyką. Jednocześnie deklarują, że zaangażowanie wielu osób i instytucji pozwoli na uwzględnienie ich potrzeb w opracowywanych dokumentach, które określą kierunki rozwoju gminy i cele polityki społecznej na najbliższe lata. Spotkanie rozpocznie się o 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.