Wspólne starania Gminy Modliborzyce i Caritas Diecezji Sandomierskiej przyniosły efekt. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekaże pieniądze na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów.

Będzie to jedna z zaledwie siedmiu takich placówek w regionie, które powstaną w ramach rządowego programu "Senior-Wigor".Na jej utworzenie resort przeznaczy 233,5 tysiąca złotych. Kolejne 100 tysięcy przekaże caritas, a resztę dołoży samorząd.

Szacujemy, że wszystko będzie kosztować około 400 tysięcy złotych, ale ostateczna kwota będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Ten chcemy ogłosić jak najszybciej, ponieważ nowa placówka musi rozpocząć działalność jeszcze w tym roku - mówi burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Na potrzeby domu dla seniorów zostanie dostosowany budynek byłej plebanii, który zostanie wyremontowany i wyposażony w niezbędny sprzęt.

Według autorów wniosku powstanie placówki dla osób w wieku 60+ jest konieczne, ponieważ liczba mieszkańców gminy w ostatnich latach spada, a osób w wieku poprodukcyjnym przybywa. Ponadto wśród podopiecznych ośrodka pomocy społecznej pojawia się coraz więcej osób starszych i samotnych, które bez pomocy nie są w stanie funkcjonować.

W nowej placówce będą mieć szansę aktywnie spędzać wolny czas i angażować się we wzajemną pomoc. Na razie w ramach programu "Senior-Wigor" ministerstwo przekaże pieniądze na remont i wyposażenie domu dziennego pobytu dla seniorów, ale w następnych pięciu latach rząd ma dofinansowywać także utrzymanie placówki.

W całej Polsce wsparcie otrzyma 119 samorządów. W województwie lubelskim, oprócz Gminy Modliborzyce, domy dziennego pobytu utworzą gminy Gościeradów, Józefów i Krzywda, miasta Tomaszów Lubelski i Zamość oraz Powiat Kraśnicki.