Wiesław Dyjach będzie nowym dyrektorem Zespołu Szkół w Modliborzycach. We wtorek 21 lipca przeszedł rozmowę kwalifikacyjną i to jego kandydaturę zarekomendowała burmistrzowi konkursowa komisja. Wiesław Dyjach był jedynym kandydatem na to stanowisko, a ostatnio pracował w Zespole Szkół w Dzwoli.

Ma 35 lat i wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Z wykształcenia jest fizykiem, ale ukończył również wiele kursów i studiów podyplomowych m.in. w zakresie chemii, techniki, edukacji oraz organizacji i zarządzania oświatą. Nowy dyrektor ZS w Modliborzycach był nauczycielem w Dzwoli, Potoczku, Krzemieniu, Kocudzy i Modliborzycach, gdzie uczył fizyki. - Wiesław Dyjach spełnił wszystkie wymogi formalne i przedstawił ciekawą wizję rozwoju naszej placówki. Po pozytywnej opinii komisji konkursowej podpisanie niezbędnych dokumentów będzie formalnością - mówi burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Umowa z nowym dyrektorem będzie obowiązywać od 1 września przez 5 lat. Dotychczas pełniąca tę funkcję Małgorzata Warmuzińska pozostaje w szkole jako nauczyciel.