Burmistrz Modliborzyc zaprasza przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, lokalnych organizacji, stowarzyszeń, radnych i sołtysów, a także zaintaresowanych mieszkańców gminy do udziału w opracowaniu "Strategia Rozwoju Gminy Modliborzyce na lata 2015-2022" oraz "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Modliborzyce na lata 2016-2023".
Pierwsze spotkanie odbędzie się 6 sierpnia 2015 r. o godz. 8:00 w sali narad w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63.

 

Zaproszenie.pdf