Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

obwieszczenie.pdf