W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Modliborzycach wpłynęła oferta:
Pana Wiesława Dyjacha - zam .Krzemień Pierwszy