Muzeum Wsi Kieleckiej wraz ze Stowarzyszeniem Pokolenie organizuje zbiórkę pamiątek na potrzeby nowego, spektakularnego obiektu w Michniowie. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich będzie symbolem i miejscem pamięci dla 817 wsi spacyfikowanych na terenie całej przedwojennej  Rzeczypospolitej.

SZUKAMY PAMIĄTEK DAWNEJ WSI.pdf