Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych wspólnie z Wydziałem Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP realizuje konkurs "Policja przyszłości".

Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej polską Policję przyszłości. Przedmiotem projektu są wyobrażenia dzieci i młodzieży na temat tego, jakie zadania, umundurowanie i wyposażenie mogłaby mieć Policja XXII wieku. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie pracy w publikacjach, na stronach internetowych oraz w innych materiałach informacyjnych i edukacyjnych Policji. Termin składania prac upływa 31 sierpnia 2015r. Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród zaplanowane zostało na wrzesień 2015r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie www.trzezwyumysl.pl/regulamin