Przypominamy Państwu, że w miesiącach od maja do października frakcja mokra(odpady zmieszane w pojemniku) jest odbierana co 2 tygodnie.
W kalendarzach odbioru odpadów komunalnych, przekazanych mieszkańcom Gminy Modliborzyce, daty odbioru śmieci są zaznaczone odpowiednim kolorem w zależności od tego, jaka frakcja jest odbierana.
 
Data odbioru odpadów zaznaczona na kolor różowy oznacza, że odbierane są wyłącznie odpady zmieszane. 
Daty oznaczone kolorem niebieskim oznaczają odbiór obydwu frakcji, czyli odpadów zmieszanych w pojemnikach i segregowanych w workach.