ILE ZAROBIĄ PROSUMENCI ZA WYTWORZONY PRĄD? Prezydent podpisał ustawę o odnawialnych źródła energii. Ustawa zagwarantuje posiadaczom przydomowych mikroinstalacji odkup ?zielonej? energii po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa.

Zapis w ustawie dzieli prosumentów na grupę małych instalacji do 3 kW i grupę większych instalacji od 3kW do 10 kW. W przypadku tych pierwszych wsparcie miałoby wynieść ok. 75 gr na kWh w ciągu piętnastu lat, w przypadku drugiej 40 - 70 gr/ kWh.

Niestety przy obowiązujących cenach instalacji solarnych inwestycja w urządzenie OZE zwróci się może po 8  latach.

Operatorzy sieci energetycznych są zobowiązani do przyłączenia instalacji OZE. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Więcej na www.pompyciepla.center