Władze Modliborzyc podzieliły pieniądze na realizację zadań publicznych. Środki na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymają cztery organizacje pożytku publicznego.

W sumie miejscowy samorząd w ramach konkursu ofert rozdysponował 120 tysięcy złotych. Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Modliborzycach otrzyma 49 tysięcy złotych. Kolejne 35 tysięcy trafi do Uczniowskiego Klubu Sportowego "Judo Team", również w Modliborzycach, a 11 tysięcy samorząd przyznał Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Sprint" w Wierzchowiskach Pierwszych.

Pieniądze na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 25 tysięcy złotych, dostanie Caritas Diecezji Sandomierskiej. Wszystkie pieniądze muszą zostać wydane na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego do końca 2015 roku.