Za sześć miesięcy kolejny odcinek drogi w Wierzchowiskach Pierwszych w gminie Modliborzyce zostanie odbudowany.W środę 4 marca burmistrz Witold Kowalik razem z przedstawicielami ponad 40 samorządów gminnych i powiatowych odebrał od wojewody lubelskiego promesę na dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa.

- Dzięki tym środkom odbudujemy 200 metrów zniszczonej przez wodę drogi gminnej. Będzie to kolejny odcinek trasy, którą wykonywaliśmy już przed rokiem - mówi burmistrz Kowalik. Kosztorysowa wartość tej inwestycji to około 90 tysięcy złotych, z czego 80 procent będzie pochodzić z rządowej dotacji, a resztę gmina zapewni we własnym zakresie. Witold Kowalik ma nadzieję, że wykonawcę robót uda się wybrać do końca kwietnia, a sama inwestycja powinna być zrealizowana do końca wakacji.