Terminy składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego:

Pierwszy termin: 

- od 1 lutego 2015r. do 28 lutego 2015 r.

Drugi termin:

- 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

 Pieniądze wypłacane będą w terminach:

30 kwietnia 2015 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

31 października 2015 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

Informacja.pdf
Procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego.pdf