W dniu 16 stycznia 2015r. pracownicy instytucji funkcjonujących w budynku Urzędu Miejskiego w Modliborzycach mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Księdzem Biskupem - Edwardem Frankowskim.
Po powitaniu przez władze samorządowe Ksiądz Biskup zapoznał się z charakterystyką gminy Modliborzyce.
Następnie Ksiądz Biskup przekazał zebranym życzenia , a po swoim wystąpieniu, w którym zwrócił szczególną uwagę na oblicze patriotyzmu w dzisiejszych czasach oraz na zachowanie tożsamości narodowej, wpisał się do kroniki gminy.
Spotkanie zakończyło się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.

 

Galeria