W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 roku, radnymi Rady Miejskiej w Modliborzycach zostali:

 

1. Chorębała Waldemar - Dąbie

2. Fiut Ryszard - Kolonia Zamek

3. Gębala Adam - Wierzchowiska Pierwsze

4. Golec Urszula - Stojeszyn Kolonia

5. Kamińska Elżbieta - Węgliska

6. Kapusta Marcin - Stojeszyn Drugi

7. Kuźnicki Michał - Wierzchowiska Pierwsze

8. Machulak Władysław - Modliborzyce

9. Nosal Sławomir - Stojeszyn Pierwszy

10. Parcheta Zbigniew - Słupie

11. Piotrowski Andrzej - Gwizdów

12. Rogoża Piotr - Modliborzyce

13. Tes Wiesław - Wolica Pierwsza

14. Wieleba Mariusz - Modliborzyce

15. Wielgus Józef - Wierzchowiska Drugie

W dniu 1 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Modliborzycach, na której radni złożyli ślubowanie następującej treści: ?Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie, uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców?.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Modliborzycach został Pan Piotr Rogoża, wiceprzewodniczącymi panowie: Michał Kuźnicki i Wiesław Tes.

W dniu 5 grudnia 2014 roku odbyła się druga sesja Rady Miejskiej w Modliborzycach, podczas której Pan Burmistrz - Witold Kowalik złożył wobec Rady Miejskiej ślubowanie o następującej treści: ?Obejmując urząd Burmistrza Modliborzyc, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.?

W trakcie sesji wybrane zostały również składy osobowe komisji stałych rady miejskiej.

Skład Komisji Rewizyjnej: Waldemar Chorębała, Zbigniew Parcheta i Józef Wielgus.

Skład Komisji Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego: Waldemar Chorębała, Adam Gębala, Elżbieta Kamińska, Marcin Kapusta, Michał Kuźnicki, Sławomir Nosal i Mariusz Wieleba.
Skład Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury: Urszula Golec, Elżbieta Kamińska, Michał Kuźnicki, Władysław Machulak, Sławomir Nosal, Andrzej Piotrowski i Wiesław Tes.
Skład Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska: Ryszard Fiut, Adam Gębala, Urszula Golec, Władysław Machulak, Andrzej Piotrowski, Wiesław Tes i Józef Wielgus.

Z okazji wyboru na Burmistrza Modliborzyc listy gratulacyjne przesłali: Prezyden RP - Bronisław Komorowski, Poseł na Sejm RP - Włodzimierz Karpiński, Poseł do Parlamentu Europejskiego - Krzysztof Hetman.

 

Galeria

 

LISTY GRATULACYJNE

Poseł do Parlamentu Europejskiego -

Krzystof Hetman

Poseł na Sejm RP -

Włodzimierz Karpiński

Prezydent RP -

Bronisław Komorowski