Modliborzyce chcą dołączyć do samorządów, które mają Młodzieżą Radę Miejską. Decyzja w tej sprawie należy do dorosłych radnych, którzy zajmą się tą sprawą na najbliższej sesji.

Młodzieżowa Rada Miejska ma być organem doradczym dla organów gminy i innych instytucji. Jej kadencja ma trwać dwa lata. Młodzi radni mieliby, m.in.: upowszechniać idee samorządowe wśród młodzieży; inicjować, wspierać i koordynować działania swoich kolegów; zachęcać i organizować ich aktywny udział w życiu publicznym oraz odpowiadać na potrzeby i oczekiwania młodzieży. Zgodnie z projektem uchwały, tak jak "dorosła", również młodzieżowa rada będzie liczyć 15 członków, wybieranych przez uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie gminy Modliborzyce. Swoich przedstawicieli młodzież wybierze w siedmiu okręgach wyborczych. Po czterech członków wybiorą Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Modliborzycach. Po dwóch reprezentantów w radzie będą mieć uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Wierzchowiskach Drugich, a po jednym - wyborcy z Liceum Ogólnokształcącego w ZS w Modliborzycach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym. Głosowanie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach odbędzie się w czwartek 25 lutego.