Prawie 800 mieszkańców gminy Modliborzyce chce skorzystać z unijnych dotacji na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Najnowsze informacje w tej sprawie będzie można uzyskać podczas spotkania, które odbędzie się w czwartek 17 marca o 17.00 w miejscowym ośrodku kultury.

- Zapraszamy na nie przede wszystkim osoby, które złożyły deklaracje na instalacje fotowoltaiczne. Wyjaśnimy jakie warunki trzeba spełniać, by móc skorzystać z dotacji, jakie będą kolejne kroki, związane z przygotowaniem projektów i dokumentacji, a także na jakim etapie jest opracowanie wniosku o dofinansowanie. Informacje będą dotyczyć głównie fotowoltaiki, ponieważ to bardziej skomplikowana i kosztowna operacja w porównaniu z kolektorami słonecznymi - mówi burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Spośród mieszkańców, którzy są zainteresowani unijnym wsparciem, około 160 chce instalować ogniwa fotowoltaiczne, natomiast ponad 600 deklaracji dotyczy solarów. Właściciele posesji, którzy chcą wziąć udział w projekcie nie mogą mieć jakichkolwiek zobowiązań wobec gminy z tytułu podatków, opłat za wodę czy odbiór śmieci ani nie mogą zalegać z innymi należnościami. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego można otrzymać maksymalnie 85 procent kosztów inwestycji. Nabór wniosków o przyznanie dotacji odbędzie się w najbliższych tygodniach, ale procedura ich weryfikacji potrwa kilka miesięcy. Jeśli gmina otrzyma wsparcie, zakup oraz montaż instalacji jest planowany na rok 2017