Gmina Modliborzyce razem z samorządem województwa wybudują w tym roku chodnik w Stojeszynie Drugim. Rada miejska przekaże na ten cel ponad 270 tysięcy złotych, a decyzja w tej sprawie zapadła na sesji w czwartek 31 marca.

Chodnik o długości ponad 400 metrów wraz z zatokami autobusowymi powstanie przy drodze wojewódzkiej nr 857 Zaklików - Modliborzyce. Planowaną na ten rok inwestycję zrealizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Radni postanowili również nie wyodrębniać w budżecie gminy na 2017 rok środków na fundusz fundusz sołecki. - Do tej pory korzystaliśmy z takiej możliwości, ale mamy 24 sołectwa i wyrażenie zgody na utworzenie funduszu wiąże się z rozdrobnieniem tych środków, a przed nami, m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii, na które musimy zabezpieczyć pieniądze na udział własny. Zainteresowanie unijnymi dotacjami, o które będziemy się starać, jest wśród mieszkańców bardzo duże, stąd decyzja, że potrzeby poszczególnych sołectw, czyli na przykład naprawa dróg, czy budowa oświetlenia ulicznego, będą realizowane bezpośrednio z budżetu gminy - mówi burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Podczas czwartkowej sesji te argumenty poparło 7 radnych, 3 było przeciw, a kolejnych 3 wstrzymało się od głosu.