Pies

Trafił do nas bezdomny piesek znaleziony w Zarajcu. Osoby, które wiedzą do kogo może należeć pies lub osoby, chętne do adopcji pieska proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Modliborzycach nr Tel. 158715079 lub 158717151.

fotowoltaika

Gmina Modliborzyce znalazła się na liście samorządów, które otrzymają dotację z Unii Europejskiej na kolejne instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

GUS

Wyniki spisu rolnego są jednym z najważniejszych źródeł danych, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.
Dostarczają informacji na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, w tym do negocjacji w ramach UE rodzaju i wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich, a także pokazują zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat 2010-2020.

GUS

Powszechny Spis Rolny już się rozpoczął. Wrzesień dobiega końca, co oznacza, że część rolników, w ramach obowiązku, zdążyła się już spisać przez Internet. Niektórzy rolnicy spisali się za pośrednictwem infolinii, na której codziennie dyżurują pracownicy urzędów statystycznych.

GUS

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.
Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

BIBLIOTEKA

Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne.

wspieraj seniora

Seniorzy należą do grupy osób, które są szczególnie narażone na powikłania związane z zakażeniem Covid-19. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są więc w tym okresie szczególnie ważne. W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych Gmina Modliborzyce przystąpiła do realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach.

11 listopada

102 lata temu, 11 listopada 1918 r., Polska odzyskała niepodległość. Tego dnia uwolniony z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową, po trzech dniach władzę cywilną, by wreszcie „jako Wódz Naczelny Armii Polskiej […] notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym” powrót „Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej” na mapę świata. 

Spis rolny

Konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw w kanale samospisu.

UM

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz wynikających z tego faktu obostrzeń związanych z organizacją imprez biegowych informujemy, iż V Charytatywny Bieg Mikołajkowy w Modliborzycach nie odbędzie się!!!

sesja

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XIX sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 24 listopada 2020 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

102 rocznica odzyskania niepodległości

W dniu 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Dzień upamiętnia wydarzenia z 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów.