HDK

31 lipca 2020 r. odbyła się kolejna, czwarta w tym roku, akcja honorowego oddawania krwi w Modliborzycach.
Tym razem udało sie zebrac 9 litrów krwii, którą oddało 20 osób (450 ml każdy).

DKK

Z przyjemnością informujemy, że Klubowiczka Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, działającego w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym, Emilia Dziewa została nagrodzona w ramach całorocznego konkursu na recenzję dla klubowiczów skupionych w Dyskusyjnych Klubach Książki.

Policja logo

W ostatnim czasie na terenie naszego województwa doszło do oszustw metodą „na policjanta”, gdzie starsze osoby straciły nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych przekazując je nieznajomym, pozostawiając w parku pod ławką lub w koszu bądź wyrzucając przez balkon.

PLW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim przypomina, że na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na obszarze objętym ograniczeniami oraz na obszarze zagrożonym posiadacze świń mają obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni.

UM

Urząd Miejski w Modliborzycach informuje, iż w dniach od 03 do 31 sierpnia 2020 r będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2020.

sesja

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 30 lipca 2020 roku (czwartek) o godz. 08.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

Policja logo

Z okazji Święta Policji składamy wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji najserdeczniejsze życzenia.
Dziękujemy za trudną, odpowiedzialną i pełną poświęcenia służbę życząc jednocześnie sukcesów i satysfakcji z pełnionych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

LODR

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli informuje, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi”.

Chcesz ograniczyć do minimum wizyty w urzędach? Przekaż swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych.

GOPS

Dnia 21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1068). Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania i finansowania dodatku solidarnościowego.

kowr

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs pod nazwą: ,,Ekolubelskie 2020’’. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

LAWP

W związku z zaistniałą sytuacją ogłoszenia pandemii koronawirusa i spowodowanymi tym problemami finansowymi przedsiębiorców z terenu zarządzanych przez Państwa miejscowości, chcielibyśmy poinformować, że starając się jak najlepiej rozdysponować środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, do dotychczasowej oferty dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii COVID-19, koncentrującej się na pożyczkach płynnościowych oraz dotacjach na utrzymanie miejsc pracy, dołączy dodatkowy instrument.