solary

Gmina Modliborzyce ogłosiła przetarg na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. Pierwsze urządzenia mają być instalowane w tym roku, a większość pieniędzy na ten cel gmina pozyskała z Unii Europejskiej.

Remont drogi Wolica

Trwa przebudowa drogi Wolica Pierwsza - Wolica Druga w gminie Modliborzyce.

Piosenki żołnierskie

Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń wykonawców, którzy chcą wystąpić w tegorocznym koncercie "Śpiewajmy piosenki żołnierskie".

UM

Kolejne miejscowości w gminie Modliborzyce zostaną podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a niemalże w całej gminie zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

FIL

Fundacja Inicjatyw Lokalnych (Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim) oferuje szkolenie: "Pracownik Biurowy z elementami kadr, płac i księgowości"
Termin: 24 lipca - 4 sierpnia
Szkolenie trwa 80 godzin

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach prowadzi nabór osób chętnych do udziału w projekcie pn. „Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEET’s”.

Psy do adopcji

Urząd Miejski w Modliborzycach ogłasza:
Mamy do oddania w dobre ręce dwie suczki, które trafiły do naszego Urzędu w dniu wczorajszym, są to kilkutygodniowe szczeniaki bardzo pogodne i ruchliwe. Jeżeli ktoś zdecyduje się wziąć jednego lub dwa pieski jest możliwość dokonania sterylizacji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć szczeniaków.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 15 8717151.

GOPS

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH.

Debiut w biznezie

Zapraszamy do udziału w projekcie DEBIUT W BIZNESIE realizowany z Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Letnie kino

"Biblioteka u Kazimierza" w Modliborzycach rozszerza swoją działalność. Oprócz tradycyjnych zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w lipcu zaprasza także na seanse filmowe dla dorosłych. Pierwszy seans w "Letnim Kino w Bibliotece" odbędzie się w środę 12 lipca o 16.00.

Inspekcja weterynaryjna

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzględnym zakazie przywożenia do Unii Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego. Przywożona żywność zawierająca te produkty może zawierać patogeny powodujące choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.