GOPS

Dnia 21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1068). Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania i finansowania dodatku solidarnościowego.

kowr

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs pod nazwą: ,,Ekolubelskie 2020’’. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

LAWP

W związku z zaistniałą sytuacją ogłoszenia pandemii koronawirusa i spowodowanymi tym problemami finansowymi przedsiębiorców z terenu zarządzanych przez Państwa miejscowości, chcielibyśmy poinformować, że starając się jak najlepiej rozdysponować środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, do dotychczasowej oferty dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii COVID-19, koncentrującej się na pożyczkach płynnościowych oraz dotacjach na utrzymanie miejsc pracy, dołączy dodatkowy instrument.

LlUBELSKA WIEŚ

Marszałek Jarosław Stawiarski serdecznie zaprasza wszystkie gminy z terenu województwa lubelskiego - liczące do 20 tys. mieszkańców - do wzięcia udziału w konkursie profrekwencyjnym "Aktywna lubelska wieś".

Policja logo

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 1 Posterunku Policji w Modliborzycach na okres od 01.07.2020r. do 31.12.2020r.

Wybory Prezydenckie 2020

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

PL-BY-UA

Szanowni Państwo,
w imieniu unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, pragniemy przypomnieć, że jeszcze do 31 lipca 2020 r. trwa nabór zgłoszeń do Transgranicznego Konkursu Internetowego dla Młodzieży "TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!” ogłoszonego z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020.

kowr

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs pod nazwą: ,,Rolnik z Lubelskiego 2020’’, który stwarza okazję do promocji oraz wyróżnienia najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, ogrodnictwo, sadownictwo.

caritas

Uprzejmie informuję, że Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego przy Stacji Opieki Caritas w Modliborzycach Zmienił adres:
na ul. Armii Krajowej 11A (Dzienny Dom Senior +)

dobry start

Program „Dobry Start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

polska smakuje

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że rozpoczęliśmy nabór do konkursu fotograficznego „Polska smakuje”, którego celem jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. 

bezpiecznie na wsi

Kurs e-learningowy dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy wypadkom zapobiegamy"