Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV Janów – Blinów od słupa nr 45 do słupa nr 92 na linię kablową” – Etap 1 na działkach nr ewid. 846, 845, 842/3, 842/2, 772/3, 771, 770, 749, 737, 721, 711/2, 710/2, 709/2, 709/1, 695, 692/1, 692/2, 631/1, 601/1, 600, 599/1, 598, 572, 520/3, 520/2, 519/1, 518/1, 517/1, 465, położonych w obrębie ewidencyjnym 24 Wolica Pierwsza oraz na działkach nr ewid. 635, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 132, położonych w obrębie ewidencyjnym 0023 Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce, powiat janowski.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 i dn40

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyco zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV Janów – Blinów od słupa nr 45 do słupa nr 92 na linię kablową” – Etap 1 na działkach nr ewid. 846, 845, 842/3, 842/2, 772/3, 771, 770, 749, 737, 721, 711/2, 710/2, 709/2, 709/1, 695, 692/1, 692/2, 631/1, 601/1, 600, 599/1, 598, 572, 520/3, 520/2, 519/1, 518/1, 517/1, 465, położonych w obrębie ewidencyjnym 24 Wolica Pierwsza oraz na działkach nr ewid. 635, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 132, położonych w obrębie ewidencyjnym 0023 Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce, powiat janowski.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 i dn40 z rur PE100 RC SDR11, typ 2, dwuwarstwowa wraz z przyłączami gazowymi dn25 PE100 RC SDR11 typ 2, dwuwarstwowa, na działkach nr ewid.52/1, 53, 42/1, 54/4, 55/7, 95/4, 58/2, 99, 100/2, 101/1, 101/2, 61/5, 61/8, 61/10, 61/11, 61/3, 62/7, 62/8, 104/2, 105/6, 62/4, 63/1, 108/1, 109/3, 108/3, 108/4, 107/9, 109/5, 112/1, 115/1, 116/2, 116/3, 117,118, 123/1, 129, 126, 128/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 0025 Kolonia Zamek oraz na działkach nr ewid.1634, 1635/1, 1639/2, 1640, 1643, 1952, 1647, 1217, 1990/6, 1990/2, 1990/5, 1654, 69/6, 1577/3, 1577/5, 1576/4, 1576/3, 1576/5, 1569/2, 1914/2, 1567/2, 1566/2, 1565/2, 1564/2, 1563/2, 1562/2, 1561/2, 1560/2, 1594/2, 1687/2, 1689/1, 1690, 1691, 1692, 1577/6, 1577/2, 1578, 1579, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej wydzielonej oświetlenia drogowego w miejscowości Wolica Kolonia” na działkach nr ewid. 1832/1, 1832/2, 96/3 i 1116, położonych w obrębie ewidencyjnym 0023 Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie linii kablowej wydzielonej oświetlenia drogowego w miejscowości Wolica Kolonia” na działkach nr ewid. 1832/1, 1832/2, 96/3 i 1116, położonych w obrębie ewidencyjnym 0023 Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV Janów – Blinów od słupa nr 45 do słupa nr 92 na linię kablową” – Etap 1 na działkach nr ewid. 846, 845, 842/3, 842/2, 772/3, 771, 770, 749, 737, 721, 711/2, 710/2, 709/2, 709/1, 695, 692/1, 692/2, 631/1, 601/1, 600, 599/1, 598, 572, 520/3, 520/2, 519/1, 518/1, 517/1, 465, położonych w obrębie ewidencyjnym 24 Wolica Pierwsza oraz na działkach nr ewid. 635, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 132, położonych w obrębie ewidencyjnym 0023 Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce, powiat janowski.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej wydzielonej oświetlenia drogowego w miejscowości Wolica Kolonia” na działkach nr ewid. 1832/1, 1832/2, 96/3 i 1116, położonych w obrębie ewidencyjnym 0023 Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 z rur PE100 RC SDR11, typ 2, dwuwarstwowej, na działkach nr ewid. 579, 578, 530, 528, 526, 525, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 z rur PE100 RC SDR11, typ 2, dwuwarstwowej, na działkach nr ewid. 579, 578, 530, 528, 526, 525, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce”.