Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2019 r.o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ”; część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe – bez węzła – Janów Lubelski (węzeł: „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 1316/1, 1317, 766/2, położonych w Modliborzycach przy ul. Sadowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie” na działkach nr ewid. 113, 117, 120, 122, 124, 125, 126, 127/1, 127/2, 128, 130, 133, 134, 147/2, 152/2, 150/2, 154, 161, 162, 165, 170, 171, 178, 179/1, 179/2, 180, 182, 183, 184, 669, 668/1, 667/1, 666/2, 666/1, 665, 663, 664, 662, 600/6, 600/3, 273, 598, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 260, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie, gmina Modliborzyce, powiat janowski. 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł "Sokołów Młp. Północ", Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł "Słodków" obecnie Kraśnik Południe - bez węzła - Janów Lubelski (węzeł: "Kopce" obecnie "Janów Lubelski Północ" - bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km".

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc iż zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie” na działkach nr ewid. 113, 117, 120, 122, 124, 125, 126, 127/1, 127/2, 128, 130, 133, 134, 147/2, 152/2, 150/2, 154, 161, 162, 165, 170, 171, 178, 179/1, 179/2, 180, 182, 183, 184, 669, 668/1, 667/1, 666/2, 666/1, 665, 663, 664, 662, 600/6, 600/3, 273, 598, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 260, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie, gmina Modliborzyce, powiat janowski.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęściu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie” na działkach nr ewid. 113, 117, 120, 122, 124, 125, 126, 127/1, 127/2, 128, 130, 133, 134, 147/2, 152/2, 150/2, 154, 161, 162, 165, 170, 171, 178, 179/1, 179/2, 180, 182, 183, 184, 669, 668/1, 667/1, 666/2, 666/1, 665, 663, 664, 662, 600/6, 600/3, 273, 598, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 260, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie, gmina Modliborzyce, powiat janowski.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn40 przy ul. Mickiewicza w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 1509/9 i 1510/5, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydaniu w dniu 25 luty 2019 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie". 

Obwieszczenie Burmistrz Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci gazowej ś/c z rur PE100 RC SDR11 dn40 na terenie działek nr ewid. 1509/9 i 1510/5 położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. polegającej na:
„Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe - bez węzła – Janów Lubelski (węzeł: „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km”