Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Przebudowie i adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach na żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem” na działce nr ewid. 1958/6, położonej w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie linii oświetlenia drogowego, kablowego, wydzielonego na słupach metalowych w miejscowości Wolica Pierwsza i Wierzchowiska Pierwsze” na działkach nr ewid. 117/4, 117/6, 146/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0024 Wolica Pierwsza oraz na działkach nr ewid. 1665/1, 1666/1, 1667, 1670, 1669, 1675, 1678, 1679, 1680, 1681, 1687, 1697/1, 1697/2, 1699/4, 1705, 1704, 1711/1, 1712, 1714, 1717, 1719, 2919, 1724, 1726, 1728, 1732, 1733, 1736, 1739, 1742, 1744, 1745, 1751, 1752, 1753, 1754, położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce” na działkach nr ewid. 145, 146, 147/1, 148, 149, 150/1, 151, 152/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie i adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach na żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem” na działce nr ewid. 1958/6, położonej w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie sieci gazowej ś/c dn 40 PE 100 RC SDR 11, typ 2, dwuwarstwowa na terenie działek nr ewid. 766/2, 767/2 i 1505/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce, miejsc. Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci gazowej ś/c dn 40 PE 100 RC SDR 11, typ 2, dwuwarstwowa na terenie działek nr ewid. 766/2, 767/2 i 1505/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce, miejsc. Modliborzyce, gmina Modliborzyce”. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr JAN4441A wraz z zewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 814 położona w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce, miejscowość Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyco zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr JAN4441A wraz z zewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 814 położona w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce, miejscowość Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.

Burmistrz Modliborzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr JAN4441A wraz z zewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 814 położona w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce, miejscowość Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie  Burmistrza Modliborzyc  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 i dn40 z rur PE100 RC SDR11, typ 2, dwuwarstwowa wraz z przyłączami gazowymi dn25 PE100 RC SDR11 typ 2, dwuwarstwowa, na działkach nr ewid. 52/1, 53, 42/1, 54/4, 55/7, 95/4, 58/2, 99, 100/2, 101/1, 101/2, 61/5, 61/8, 61/10, 61/11, 61/3, 62/7, 62/8, 104/2, 105/6, 62/4, 63/1, 108/1, 109/3, 108/3, 108/4, 107/9, 109/5, 112/1, 115/1, 116/2, 116/3, 117,118, 123/1, 129, 126, 128/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 0025 Kolonia Zamek oraz na działkach nr ewid. 1634, 1635/1, 1639/2, 1640, 1643, 1952, 1647, 1217, 1990/6, 1990/2, 1990/5, 1654, 69/6, 1577/3, 1577/5, 1576/4, 1576/3, 1576/5, 1569/2, 1914/2, 1567/2, 1566/2, 1565/2, 1564/2, 1563/2, 1562/2, 1561/2, 1560/2, 1594/2, 1687/2, 1689/1, 1690, 1691, 1692, 1577/6, 1577/2, 1578, 1579, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.