Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn32 przy ul. Kościelnej w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 278/2, 293, 280, 281, 282, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonia Zamek i Modliborzyce, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 1604, 1605, 1606, 1607 i 1608, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce oraz na działce nr ewid. 59 położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Kolonia Zamek.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu o wydaniu decyzji z dnia 6 października 2020r. znak: SKO. 1179/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Modliborzyc z dnia 3 sierpnia 2020r. znak: INW.6733.1.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w Modliborzycach na odcinku A-B, komory wodomierzowej oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej do budynku stacji paliw Nr 4230 Modliborzycach" na działkach nr ewidencyjny 1607, 1608, 1609/2, 1611/7 położonych w Modliborzycach przy ul. Piłsudskiego, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn32 przy ul. Kościelnej w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 278/2, 293, 280, 281, 282, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie WZA_MODLIBORZ_WIERZCHOWISKA/85046 na działce nr ewid. 1894, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce, powiat janowski".

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości 62 m n. p. t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie WZA_MODLIBORZ_WIERZCHOWISKA/85046” na terenie działki nr ewid. 1894 położonej w miejsc. Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej w Modliborzycach na odcinku A-B, komory wodomierzowej, oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej do budynku stacji paliw Nr: 4230 w Modliborzycach” na działkach nr ewid. 1607, 1608, 1609/2 i 1611/7, położonych w Modliborzycach przy ul. Piłsudskiego, gmina Modliborzyce. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR 11 dn 40 przy ul. Pogodnej w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2, 210/3, 1959/1, 233/1, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie linii średniego napięcia napowietrznej na kablową, stacji transformatorowej słupowej na kontenerową, powiązań linii niskiego napięcia oraz budowa przyłącza kablowego nN na terenie działek nr ewid. 50/7, 50/4, 50/5, 50/6, 51/8 położonych w miejsc. Kolonia Zamek, oraz na terenie działek nr ewid. 1595/2, 1596/2, 1597/2 w miejsc. Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.