Obwieszczenie Burmistrz Modliborzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa przepustów z piętrzeniem na rowach odwadniających siedliska przyrodnicze, planowanych do realizacji w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na terenie obszarów Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 oraz Lasy Janowskie PLB060005.  

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Burmistrz Modliborzyc zawiadamia, iż została wydana decyzja odmowna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej JAN 4440 A na terenie działki nr ewid. 347/2 położonej w obrębie Lute, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej JAN 4440 A na terenie działki nr ewid. 347/2 położonej w obrębie Lute, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 666/2 i 667/2 położonych w miejscowości Słupie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi dla działek nr ewid. 523/5, 523/6 oraz nr ewid.524” na działkach nr ewid. 523/5, 523/6, 524 i 527, położonych w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi dla działek nr ewid.523/5, 523/6 oraz nr ewid.524” na działkach nr ewid. 523/5, 523/6, 524 i 527, położonych w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy wodociągowych na terenie działek nr ewid. 666/2 i 667/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słupie, gmina Modliborzyce.  

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi dla działek o nr ewid. 523/5, 523/6 i 524 położonych przy ul. Ogrodowej w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.  

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej JAN 4440 A na terenie działki nr ewid. 347/2 położonej w obrębie Lute, gmina Modliborzyce. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  w sprawie przedsięwzięcia pn.: rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy wodociągowych na terenie działek nr ewid. 666/2 i 667/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słupie, gmina Modliborzyce.