Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Modliborzyce.