Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta rodziny.