Jeszcze w tym roku Gmina Modliborzyce przebuduje dwie ważne drogi. Firmy, które zajmą się trasami w Dąbiu i między Wierzchowiskami a Majdanem Obleszcze już są wybrane, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z budżetu gminy i ze źródeł zewnętrznych.

- W tym tygodniu podpiszemy umowę na wykonanie ponad 1,5 kilometra drogi w Dąbiu, która na razie jest wyłożona betonowymi płytami i tłuczniem kamiennym, a teraz będzie utwardzona i wyłożona nowymi betonowymi płytami ażurowymi. Prace będą kosztować ponad 470 tysięcy złotych, z czego większość pozyskaliśmy z rządowego programu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - mówi burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Cała inwestycja musi być zrealizowana do końca listopada.

Samorząd wybrał również firmę, która zmodernizuje trasę Wierzchowiska - Majdan Obleszcze, która jest najkrótszym połączeniem dla mieszkańców wsi Majdan Obleszcze z siedzibą gminy. Inwestycja będzie współfinansowana z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. Początkowo wniosek o przyznanie dofinansowania nie został zaakceptowany, ale po rozstrzygnięciu przetargu na zatwierdzone projekty pojawiły się oszczędności, których część trafi do gminy Modliborzyce. Modernizacja około 1 kilometra drogi będzie kosztować ponad 400 tysięcy złotych, z czego połowa będzie pochodzić z budżetu państwa. Kolejne 200 metrów tej samej trasy samorząd wyremontuje dzięki dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ta cześć robót będzie kosztować ponad 76 tysięcy złotych. Cała inwestycja ma być gotowa do końca listopada.