Gmina Modliborzyce informuje, iż od dnia 21 listopada 2016 roku, zgodnie z decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (znak: GDDKiA O/LU-Z-3-aw-4251-dr19-13.2/2014 z dnia 28.08.2014 r.) został zamknięty wlot ulicy 11-go Listopada do drogi krajowej nr 19 w miejscowości Modliborzyce.

W związku z powyższym, w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 19 zostały dokonane zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego i prosi się wszystkich uczestników ruchu drogowego do stosowania się do obowiązującego oznakowania.