Wyjaśnienia do treści SIWZ dla zadania: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Modliborzyce"