Reforma ustroju szkolnego nie zmieni znacząco sieci szkolnej w gminie Modliborzyce. 6-klasowe Szkoły Podstawowe zostaną przekształcone w 8-klasowe, a gimnazja będą wygaszane.

We wtorek 28 marca Rada Miejska przyjęła uchwałę w tej sprawie.
- Zmiany radni zaakceptowali już w lutym, ale zgodnie z przepisami musiał je jeszcze ocenić kurator oświaty, który nie wniósł zastrzeżeń, dlatego nowa sieć szkolna będzie taka jak pierwotnie zakładaliśmy - mówi burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik.

          Obecnie samorząd jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Modliborzycach ze szkołą podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym z przedszkolem, "podstawówką" i gimnazjum oraz Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich, który również tworzą przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Po 1 września będą funkcjonować te same placówki, przy czym gimnazja będą stopniowo wygaszane, podstawówki będą 8-klasowe, a liceum od 2019 roku będzie szkołą 4-letnią.