Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 maja 2017 roku (wtorek) na godzinę 13:00 w sali konferencyjnej Biblioteki u Kazimierza, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach, XXXIII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.