Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje, że udostępnione zostały punkty poboru wody przydatnej do spożycia w miejscowościach: Kolonia Zamek (przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną biegnącą w stronę Matthiasu), Lute (przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 19). Wodę można czerpać z hydrantów na których zamontowany został zawór czerpalny.