Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje, że wodę pitną można odebrać u sołtysów oraz do godz. 19:00 w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach.