W okresie od października b.r. do marca 2018 roku janowscy policjanci prowadzić będą szereg działań i akcji skierowanych do pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

          Celem tych akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również
o konieczności używania elementów odblaskowych. Co do zasady pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Wszelkie takie akcje profilaktyczne związane z bezpieczeństwem na drodze mają na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
          Policjanci zachęcają zatem do korzystania z elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego, przez co prowadzący pojazd ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania.
Takie ogólnopolskie akcje mają przypomnieć niechronionym uczestnikom ruchu, by nie lekceważyli własnego bezpieczeństwa. Piesi i rowerzyści w przeciwieństwie do kierujących pojazdami pozbawieni są jakiekolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd w wielu przypadkach nie mają żadnych szans na przeżycie. Aby uniknąć tragicznych zdarzeń zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i pamiętajmy także o noszeniu odblasków, dzięki którym jesteśmy widoczni dla kierujących. Nawet najmniejszy element odblaskowy może uratować życie.