Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Antolin, Pasieka, Węgliska, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie, gm. Modliborzyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .doc)