Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie ?Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na: Wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Antolin, Pasieka, Węgliska, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie, gm. Modliborzyce?

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .doc)