Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Modliborzyce etap II

Pytania i odpowiedzi (plik w formacie .doc)

Rysunki dotyczące pytania nr 1

Rys. 1. Rzut fundamentów (plik w formacie .pdf)

Rys. 2. Wykaz pomieszczeń (plik w formacie .pdf)

Rys. 3. Rzut przyziemia (plik w formacie .pdf)

Rys. 4. Przekrój A-A (plik w formacie .pdf)

Rys. 5. Elewacje (plik w formacie .pdf)