Przebudowa układu komunikacyjnego ulic w miejscowości Modliborzyce

Ogłoszenie przebudowa układu komunikacyjnego ulic (plik w formacie .doc)

SIWZ przebudowa układu kominikacyjnego ulic (plik w formacie .doc)

Załączniki przebudowa układu komunikacyjnego ulic (plik w formacie .doc)

Przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego do wypełnienia oraz projekt budowlano wykonawczy (plik w formacie .pdf)

Przedmiar robót oznakowanie (plik w formacie .xls)

Formularz kosztorysu ofertowego oznakowanie (plik w formacie .xls)

częśc rysunkowa:

1. Mapa orientacyjna (plik w formacie .pdf)

2. Plan sytuacyjny ul. Sadowa (plik w formacie .pdf)

3. Plan sytuacyjny ul. Długa 1 (plik w formacie .pdf)

4. Plan sytuacyjny ul. Długa 2 (plik w formacie .pdf)

5. Plan sytuacyjny ul. Gołębia (plik w formacie .pdf)

6. Plan sytuacyjny ul. Zaborska (plik w formacie .pdf)

7. Plan sytuacyjny ul. Niecała (plik w formacie .pdf)

8. Przekroje normalne 1 (plik w formacie .pdf)

9. Przekroje normalne 2 (plik w formacie .pdf)

10. Profil podłużny ul. Sadowa (plik w formacie .pdf)

11. Profil podłużny ul Długa (plik w formacie .pdf)

12. Profil podłużny ul. Gołębia (plik w formacie .pdf)

13. Profil podłużny ul. Zaborska (plik w formacie .pdf)

14. Profil podłużny ul. Niecała (plik w formacie .pdf)

15. Przekroje poprzeczne ul. Sadowa (plik w formacie .pdf)

16. Przekroje poprzeczne ul. Długa 1(plik w formacie .pdf)

17. Przekroje poprzeczne ul . Długa 2 (plik w formacie .pdf)

18. Przekroje poprzeczne ul. Gołębia (plik w formacie .pdf)

19. Przekroje poprzeczne ul. Zaborska (plik w formacie .pdf)

20. Przekroje poprzeczne ul. Niecała (plik w formacie .pdf)

21. Zjazdy ulic (plik w formacie .pdf)