Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Wolica Pierwsza Bilsko w lokalizacji od km 0+375 do km 0+875 o długości 0,500km

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .doc)