Uwaga zmiana do przetargu na zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic w Modliborzycach

Zmiana do przetargu (plik w formacie .doc)