Uwaga 2 zmiana do przetargu na zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic w miejscowości Modliborzyce

Zmiana druga do przetargu (plik w formacie .doc)