Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont pomieszczeń i sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oswiatowych w Stojeszynie Pierwszym

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .doc)