Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Modliborzyce-etap II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .doc)