Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont Domu Ludowego w Wierzchowiskach Drugich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .doc)