Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Bilsko, Wolica Druga, Michałówka, Zarajec, Stojeszyn Kolonia, Felinów, Majdan, Brzeziny, Gwizdów, Świnki, Ciechocin, Kalenne, Dąbie, Stojeszyn Drugi, gm. Modliborzyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .doc)